Åpningsfest for ungdomsklubb på Midsund

Åpningsfest for Knerten Ungdomsklubb på Midsund

Full hus på åpningsfest

På onsdag var det fullt hus på åpningsfesten til Knerten Ungdomsklubb!

Her kunne ungdommene forsyne seg av gratis kake, pølser og brus. I kjelleren kunne man danse, game og spille brettspill.

Vi har pratet med styremedlem Maria Kirkeland (til høyre) som har jobbet lenge for å åpne ungdomsklubben etter at den ble stengt under pandemien.

"Jeg har maset og maset," svarer 16 år gamle Maria på spørsmål om hvordan hun gikk fram for å få ungdomsklubben åpnet igjen.

Før pandemien var Asgeir Nerbø leder for ungdomsklubben, og han har vært ansvarlig for å dra i gang prosjektet igjen. I mellomtiden har huset stått tomt, så Asgeir var fornøyd med å få det i bruk igjen.

Maria viser tydelig hvor stolt hun er av ungdomsklubben som hun har brent for å få åpnet igjen. Det var en stor glede for mange å endelig åpne Knerten og se så mange besøkende. Huset er stort og det er mye rom for aktivitet. På loftet kunne Maria vise frem hva som gjenstår; der lå det utstyr og planker klart til oppussing. Der ønsker Maria et musikkrom, og har tydelige planer og forventinger til hvordan det skal se ut.

Maria har tatt på seg ansvar for å styre markedsføring og sosiale medier for ungdomsklubben, og er den som står bak logoen. Åpningstidene er ikke helt på plass enda, men hun oppfordrer folk til å følge med på sosiale medier for oppdateringer.

Vi i Ung i Molde er imponert over det midsundingene har fått til. Maria står fram som et godt eksempel på hva engasjement og stå-på-vilje kan føre til. Vi håper dette kan være en inspirasjon til andre unge i Molde Kommune som har prosjekter de ønsker å realisere!