Frist for å søke ungdomsmidler

Ungdomspanelet i Møre og Romsdal deler ut 250 000 kr til tiltak for ungdom i fylket!

Tilskuddet skal gå til aktiviteter som engasjerer og samler ungdom.

Har du en ide til prosjekt eller aktiviteter for ungdom, men mangler penger? Da kan du søke om midler hos fylkeskommunen via denne linken.


Målgruppen for midlene er ungdom mellom 13-19 år. Midlene kan brukes til utstyr eller arrangement for ungdom. Eksempler på dette kan være gaming, sport, brettspillkveld, kunstutstyr og mye mer! Bare kreativiteten setter grenser.