Gyda og Ottar: Takin' over!

Ny leder og nestleder i ungdomsrådet

Bli kjent med Gyda og Ottar!

Følg Molde ungdomsråd

Gratulerer som nyvalgt leder og nestleder i Molde ungdomsråd! Hvordan føles det?

Gyda: Ungdomsrådet er viktig, og jeg håper på å gjøre en god jobb for ungdom i kommunen.

Ottar: Jeg er enig med det Gyda sier om ungdomsrådet.  Jeg er fornøyd med å ha blitt nestleder, og jeg og Gyda blir et radarpar!  Du kødder ikke med oss! (høylytt latter fra begge, red.kommentar)

 

Har dere en programerklæring, eller en sak dere vil jobbe med i ungdomsrådet?

Gyda: Jeg er veldig opptatt av klima og miljø, så jeg ønsker at Molde blir en grønnere kommune.  Mange ungdommer er opptatt av det.

Ottar: Jeg er en kulturmann, så et bredt og innholdsrikt kulturtilbud er viktig for meg. Alle skal kunne delta i organisert kulturaktivitet uavhengig av foreldrenes økonomi.

 

Har dere fått en oppfatning av hva resten av ungdomsrådet er opptatt av?

Gyda: Ungdomsrådet syns kollektivtilbudet er for dårlig.  De siste bussene på lørdag fra byen til Midsund og Nesset altfor tidlig! Siste bussen fra byen til Eidsvåg går i 14-tida.

Ottar: Ungdomsrådet er også opptatt av likestilling og inkludering. Noen er veldig opptatt av BLM (Black Lives Matter).

 

Har ungdom dere omgås med vært opptatt av BLM?

Gyda: Ja, det har vært mye diskutert.

Ottar: Ja, det er mitt inntrykk også.  Ungdom er veldig opptatt av rettferdighet og likestilling.

 

Hva er den første saka dere vil ta fatt på i ungdomsrådet?

Gyda: Deponisaka på Rausand, om det er mulig.  Jeg ønsker i alle fall at vi får informasjon om den.

Ottar: Da jeg satt i Ungdommens fylkesråd i Troms, hadde vi talerett i kommunestyret. Så jeg vil jobbe for at en representant fra Moldeungdomsråd får møte- og talerett i kommunestyret.

 

Da vil vi bare ønske dere lykke til med jobben i ungdomsrådet!

Faktaboks om Molde ungdomsråd
Faktaboks om Gyda WaagbøFaktaboks om Ottar Opsal