Kulturmagasinet - ung i Molde.

Hva driver ungdom med, hva vil de vise fram, hva er de stolt av og hva engasjerer dem?

Spørsmålene som Molde ungdomsråd stilte i november fikk vi mange innspill på. Noen av svarene er plukket ut og er nå til sammen blitt en film "kulturmagasinet - ung i Molde". Gyda er leder og Ottar er nestleder i Molde ungdomsråd. De delte på å reise til Eikesdalen for å besøke Knut og Ottar reiste til Midsund for å besøke Viljar og Odd Rune.

Molde ungdomsråd

Gyda og Ottar på Varden med utsikt til både Eikesdalen og Midsund.