Lokale miljø- og klimatiltak: Vil du delta i utvalget?

Molde kommune søker seks innbyggere som skal foreslå lokale klima- og miljøtiltak.

Hva må til for å redusere klimagassutslippene eller forurensningen i kommunen vår? Hvordan skal samfunnet klare å løse klima- og miljøutfordringene vi står overfor? Oppgaveutvalget skal utarbeide en skriftlig rapport med anbefalte klima- og miljøtiltak som kan være aktuelle for vårt lokalsamfunn. Rapporten skal være ferdig innen utgangen av 2022. Søknadsfristen er 28. oktober 2021.

Molde kommune har bestemt at et utvalg skal komme med forslag til lokale klima- og miljøtiltak. Utvalget skal møtes minst to ganger i halvåret. innen utgangen av neste år (2022) skal utvalget lage en rapport til kommunen.

I utvalget skal det både sitte politikere og innbyggere. Minst to av skal være under 20 år, og du som ungdom kan sende inn søknad om å bli med!

Les mer og send inn søknad på knappen nedenfor!

Les mer og send inn søknad her