Ungdomsmidlene

Tilskudd til ungdomsaktivitet

Holder du på med noe spennende som du trenger økonomisk støtte til? Ungdomspanelet i Møre og Romsdal deler hvert år ut kroner 250 000 til ekstraordinære ungdomsaktiviteter i fylket.

Følg Ungdomspanelet på SoMe

Tilskuddet blir gitt til prosjekt som bidrar til ungdomsengasjement og skal gå til alternative ungdomsaktiviteter som ellers ikke får støtte fra det ordinære budsjettet til fylkeskommunen.

Du kan søke om penger til utstyr og konkrete utgifter, ikke vanlig drift.

Her kan du lese hva som fikk penger i april 2020.

Søknadsfrist er 1.april og 1.desember.

Regler og søknadsskjema finner du link til nedenfor.

Søk ungdomsmidler her
Bilde av Ungdomspanelet 2019, Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune