Molde Ungdomsråd

Din stemme skal høres

Politikk

Ungdomsrådet i Molde skal jobbe for ungdoms rettigheter og medbestemmelse slik at Molde blir en god kommune å bo i for alle ungdommer. Ungdomsrådets motto er: Ung og engasjert! Vi utgjør forskjellen!

Følg oss i sosiale medier

Molde ungdomsråd skal bli hørt i saker som angår ungdom og ivareta ungdommens interesser.

Ungdomsrådet har møter hver måned utenom i skolens sommerferie. Datoer for møter, innkallinger og protokoller kan leses på møtekalenderen.

I tillegg engasjerer Molde ungdomsråd seg i mange ulike tema og enkeltsaker.

Siri Kiviranta

barne- og ungdomsrepresentant
948 47 107
Send e-post
Møter og saker i ungdomsrådet