Psykisk helse

Trenger du hjelp med psykiske helseproblemer eller andre utfordringer?

Det finnes hjelp!

Ungdomsteamet
Er du mellom 13 og 23 år og sliter psykisk, eller har andre utfordringer i livet? Ungdomsteamet ved psykisk helse- og rustjenesten tilbyr gratis oppfølging, uten lang ventetid. Les mer om tilbudet og send søknad her. Ungdomsteamet holder til i Moldetrappa 1.

Aktivitet og treffsted

Aktivitet og treffsted arrangerer aktiviteter og møteplasser for deg som sliter eller har slitt med psykisk helse og/eller rus. Les mer om tilbudet og send søknad her. Du kan også se hvilke aktiviteter de har på kalenderen.

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Helsestasjon for ungdom er et gratis lavterskeltilbud til ungdom mellom 13-20 år og studenter. I tillegg til å være til stede på skolene, har HFU lokale i Gotfried Lies plass 4, hvor du kan gå inn uten å bestille time. Les mer om tilbudet her.

Kortvarig psykisk helsehjelp

Gratis tilbud om behandling av psykiske plager til deg fra 18 år. Her kan du få tilbud om individuell oppfølging, treningsterapi eller selvhjelpskurs. Les mer og send søknad her. Du kan også lese materiell til selvhjelp for å lære om angst, depresjon, søvnvansker og kognitiv metode.

Nettressurser

Mental helses hjelpetelefon: 116 123
En gratis og døgnåpen hjelpetelefon for deg som trenger noen å snakke med. De har taushetsplikt!


ung.no kan du stille anonyme spørsmål, eller se spørsmål som allerede har fått svar.