Skjevik Frisbeegolfpark

Spill frisbeegolf på Skjevika!

Sport

Frisbeegolf blir bare mer og mer populært og antallet baner og spillere øker for hvert år. I området rundt barne- og ungdomsskolen på Skjevika er det satt opp en flott bane med 16 hull som kan benyttes fritt for alle som ønsker det.

For banekart og oppdateringer: Følg oss på Facebook!

For info, siste nytt om banen og banekart kan du besøke vår Facebook-side. Følg oss gjerne, så får du all info i feeden din.

Banen på Skjevika har 16 hull på nåværende tidspunkt, men det er planer om å utvide dette. Målet på sikt er å få til en fullverdig bane med 18 hull. Skjevik Frisbeegolfpark er underlagt IL Hjelset Fram.

Bruk av banen

Det er ingen offisielle åpningstider for banen, men siden den er lokalisert på et område med både barne- og ungdomsskole, er det naturlig at ingen spiller i ordinær skoletid. Det kan også forekomme at det arrangeres andre aktiviteter på området når du vil spille. For eksempel fotballkamper. Det skal fortsatt gå fint an å bruke banen dersom dette er tilfellet, men vær ekstra oppmerksom når du spiller hullene i nærheten av disse aktivitetene. Det kan også være parkert biler rundt om på området som man må ta hensyn til. Skjevik Frisbeegolfpark har ikke ansvar for eventuelle skader på personer, bygninger eller utstyr som måtte oppstå som følge av spilling på banen. All kasting foregår på eget ansvar.

Torsdagsgolf

Vi har et mål om å få startet opp igjen torsdagsgolfen på Skjevika. Dette er et sosialt arrangement der vi deler oss opp i grupper og går en runde på banen. Her kan du altså møte likesinnede som er glad i frisbeegolf, og kanskje plukke opp et og annet tips fra de mer erfarne spillerne. Tidspunktet har pleid å variere mellom kl 17:00 og 18:00, litt avhengig av hvor fort det blir mørkt ute. Følg med på Facebook-gruppen for annonseringer angående dette.

Hva er frisbeegolf?

Frisbeegolf er en av verdens raskest voksende sporter, og det er ikke tilfeldig. Det finnes over 7000 registrerte baner i verden, og mer enn 150 baner spredt rundt om i Norge. Antallet øker fra år til år. Selv om det ikke finnes nøyaktige tall på antall spillere i Norge, regner man med at det er mellom 20.000 og 25.000 som spiller hvert år. Det er lett å komme i gang med frisbeegolf og det passer for hele familien. Utstyret er billig og det er gratis å spille på alle banene i Norge. Man kan spille sammen med andre eller mot seg selv. Fremfor alt er det en utfordrende, morsom og sosial sport!

Frisbeegolfens prinsipper er enkle, man skal kaste en frisbee fra A til B og prøve å bruke så få kast som mulig. Det ligner mye på vanlig golf, men man bruker frisbee i stedet for ball, og kurver i stedet for hull. Etter første kast går man bort og kaster videre fra der frisbeen ligger, helt til frisbeen ligger i kurven. Man noterer antall kast og går videre til neste «hull». En bane består som oftest av 9 eller 18 hull.

Utfordringene er å kontrollere frisbeens svevekurve mot banens hindre og vanskeligheter. Banens vanskeligheter består til dels av hullets lengde og hindringer i form av trær, vann, buskas og høydeforskjeller. Når det blåser vil vinden gjøre det enda mer utfordrende og spennende.

Regler

Det er alltid den spilleren som ligger lengst fra kurven som kaster først, selv om spilleren har kastet flere kast enn deg. Når man kommer fram til disken man har kastet skal det markeres med en markør/minidisk i forkant av disken før man fjerner den. På neste kast skal man stå med den fremste foten innenfor 0-30 cm bak markøren i det man kaster neste kast.

Lander frisbeen i et tre og ikke kommer ned av seg selv skal neste kast tas rett under der frisbeen befinner seg. Dette gir ingen straffekast.

Banene kan ha ulike hinder som ”Mando/mandatory” og ”OB”. Disse kan være kunstige hindre som er laget enten for å gjøre banen litt vanskeligere eller så er de der av sikkerhetsmessige årsaker. ”OB” = Out of bounds (utenfor banen). Disken spilles fra der den sist var god eller fra forrige utkaststed. Ett straffekast tildeles. ”Mando” angir at du må kaste til høyre, venstre eller mellom et hinder (tre, lyktestolpe o.l). Hvis du bommer på dette og krysser mandolinjen på feil side så blir neste utkast fra en dropzone, evt fra forrige kastested hvis en dropzone ikke er spesifisert. Ett straffekast tildeles. Dersom man igjen havner OB etter et kast fra dropzone, skal vanlige OB-regler gjelde. Altså at disken spilles fra punktet hvor den sist var god. Man kanster kun en gang fra Dropzone pr hull. Respekter OB- og mando-regler for banen du spiller på.

Du skal også vise hensyn til andre som bruker områdene banen ligger på. Er det mennesker, biler eller dyr i veien, be dem pent om flytte seg eller vent til det er klar bane før du kaster.

De detaljerte og offisielle reglene finnes foreløpig ikke på norsk, men kan leses på engelsk på hjemmesidene til PDGA.

Utstyr

Man bruker spesielle frisbeer som er ganske små, harde og tunge i forhold til vanlige sendeplater. En slik golf-frisbee kalles ofte for en disk og man bruker forskjellige disker til forskjellige kast. Noen disker går lengre enn andre men er vanskligere å kontrollere. Noen disker går høyre, noen går venstre og noen går rett fram. Det finnes «drivere» for å kaste langt og «midrange» for å kaste litt kortere men med mer kontroll. I tillegg brukes egne «puttere» som man kaster på kurven med. Puttere er ofte litt rundere og mykere og går rettere enn andre disker. Diskene lages i mange forskjellige plasttyper og farger. De aller fleste golfdisker veier 160-180 gram og koster 100-150 kroner. I Norge får man kjøpt slike disker hos for eksempel SuneSport eller på de største sportsbutikkjedene som XXL og G-Max.

(Tekst hentet fra frisbeegolf.no)

Har du lyst til å bidra til utviklingen av parken? Eller bare har spørsmål knyttet til sporten eller banen? Ta kontakt med oss.

Åge Roaldsetli

Klubbleder
958 84 940
Send e-post
Frisbeegolf.no
Skjevik Frisbeegolfpark - Kurv 1Stas når verdensmester i frisbeegolf, Avery Jenkins, testet banen på Skjevika